מצודות על עזרא ט ב

<< מצודות על עזרא • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


מצודת דוד

"כי נשאו" - כי לקחו נשים מבנותיהם ולזה אוחזים במעשיהם

"זרע הקודש" - המה בני ישראל

"ראשונה" - הם נשאו בתחלה נשים מבנות העובדי כוכבים ומהם למדו יתר העם

מצודת ציון

"והתערבו" - מלשון תערובות ובלבול

"והסגנים" - מין שררה

"במעל" - ענין חטא ופשע