מצודות על נחמיה י לו

<< מצודות על נחמיה • פרק י >>
א • ב • ט • י • יא • טו • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"את בכורי" - אלו הבכורים מראשית כל פרי האדמה

"כל פרי כל עץ" - להביא מכל פרי העץ עם שהתורה לא חייבה אלא מחמשת המינין