מצודות על נחמיה יא לא

<< מצודות על נחמיה • פרק יא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • ל • לא • לו • 


מצודת דוד

"מגבע" - מקום התחלת מושבותם היו מגבע וישבו בה ובמכמש וגו'