מצודות על נחמיה ז ה

<< מצודות על נחמיה • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • כא • לג • לד • לט • מב • מג • מה • מו • נז • סא • סג • סד • סה • סו • סז • סח • ע • עא • עב • 


מצודת דוד

"אל לבי" - העיר את לבי אל הדבר

"להתיחש" - לחקור יחוסן

"העולים בראשונה" - של העולים בראשונה עם זרובבל

"ואמצא כתוב בו" - תוכן הדברים האמורים למטה בענין

מצודת ציון

"להתייחש" - ענין יחוס הוא הודעת ספר הדורות מן המשפחות ומי אביהם