מצודות על נחמיה א ז


מצודת דוד

"חבול וגו'" - רצה לומר שחתנו דבריך ולא שמרנו וגו'

מצודת ציון

"חבול" - ענין השחתה כי השחית כל בשר (בראשית ו') תרגם אונקלוס חבילו