מצודות על משלי כא יב

מצודת דוד

(משלי כא יב): "משכיל צדיק" - כאשר הצדיק עומד בבית רשע, הצדיק הזה מצליח ביתו של הרשע, כי נתברך בגללו, והיא סיבה לסלף את הרשעים לעשות רע, כי יחשוב [כי] בעבורו נתברך ביתו, ומעשיו טובים בעיני ה'

מצודת ציון

"משכיל" - ענין הצלחה, כי המצליח במעשיו נראה להבריות שעושה בהשכל.

"מסלף" - מעקם, כמו (משלי כב יב): "ויסלף דברי בוגד".