מצודות על מלכים ב טז ה

מצודות על מלכים ב • פרק טז >>
א • ב • ג • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"ולא יכלו להלחם" - לא התגברו במלחמה על ירושלים

מצודת ציון

"ויצרו" - מלשון מצור