מצודות על מלכים ב ז טו

<< מצודות על מלכים ב • פרק ז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"אשר השליכו" - להקל משאם בעבור מהירת הניסה

מצודת ציון

"בחפזם" - ענין מהירות כמו (שמואל ב ד ד)ויהי בחפזם לנוס