מצודות על מלכים ב ג יא

<< מצודות על מלכים ב • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"האין פה" - האם אין פה

"אשר יצק מים" - רצה לומר שהיה משרתו והתבודד עמו בכל עת

מצודת ציון

"יצק" - שפך