מצודות על מלכים א כב לח

| מצודות על מלכים אפרק כ"ב • פסוק ל"ח | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לח • לט • מא • מב • מד • מה • מז • מח • מט • נ • נב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כדבר ה'" - שאמר (לעיל כא יט) במקום אשר לקקו וגו' ילוקו וגו' וידמה שהמקום ההוא היה קרוב ליזרעאל מקום שהומת נבות ובא שמה הדם עם מרוצת המים

"וישטוף" - מוליך הרכב שטף ורחץ את הרכב מדמו במי הברכה ושתו הכלבים את דמו המעורב במי הברכה

"הזונות" - נשים הזונות הרוחצות במי הברכה רחצו בדמו המעורב במים וגם זה לבוז תחשב 

מצודת ציון

"ברכת" - מקום הבנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים כמו (שמואל ב ב יג)על ברכת גבעון

"וילוקו" - ענין לחיכה כמו (שופטים ז ה)כל אשר ילק בלשונו