מצודות על מלכים א י כב

<< מצודות על מלכים א • פרק י
א • ב • ג • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


מצודת דוד

"למלך בים" - המלך היה לו בים אניה הולכת תרשיש כאחת ויחד עם אני חירם מלך צור ואחת לשלש שנים תבוא האניה מן תרשיש (ויתכן שאין זה אופיר האמור למעלה ולשני המקומות שלח אניות)

מצודת ציון

"שנהבים" - הוא שן הפיל

"וקפים" - הוא הקוף הנזכר בדברי רבותינו ז"ל (יומא כט ב)ודומים הם בצורותיהם לבני אדם

"ותוכיים" - הם העופות היפות מאוד בנוצותיהם בחלוף המראות והוא הטווס