מצודות על מלכים א ח ד

| מצודות על מלכים אפרק ח' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סג • סד • סה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ואת אוהל מועד" - בגבעון היה ומשם העלוהו וגנזוהו באוצרות בית ה' בהעליות אשר ממעל להיכל ולדביר

"הכהנים והלוים" - הכהנים העלו הארון והלוים את אוהל מועד וכליו