מצודות על ישעיהו נב יב

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ב • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי הולך וגו'" - כי ה' הוא ההולך לפניכם והוא המאסף ללכת אחריכם וא"כ תהיו בטוחים ביותר

"כי לא בחפזון" - אלא לא תצאו בחפזון ובהלה ר"ל עם כי אמרתי שתסורו משם במהירות מ"מ לא תצאו בבהלה כאדם המפחד ולא תלכון במנוסה ורדיפה כאדם הבורח 

מצודת ציון

"כי" - אלא

"בחפזון" - ענין מהירת הבהלה

"ובמנוסה" - מלשון ניסה ורדיפה

"ומאסיפכם" - ההולך אחר המחנה נקרא מאסף וכן מאסף לכל המחנות (במדבר י)וזהו לפי שהוא מאסף כל הנכשלים הנשארים באחרונה