מצודות על ישעיהו נב ה

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ב • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ותמיד כל היום" - הוא כפול לתוספת ביאור

"שמי מנואץ" - שמי מחולל ומבוזה בעיניהם

"מושליו יהילילו" - המושלים בו יתפארו בהצלחתם ויאמרו ידיהם רמה

"מה לי פה" - מה לי להשהות את בני פה זה זמן רב הלא מתחילה נלקח עמי להם על חנם כי מעולם לא גמלו להם טובה

"ועתה" - בגלות העכו"ם 

מצודת ציון

"פה" - במקום הזה וכן היש פה איש (שופטים ד)

"יהילילו" - מלשון הלול והתפארות

"מנאץ" - ענין בזיון כמו נאצו האנשים (שמואל א ב)