מצודות על ישעיהו לט ח

<< | מצודות על ישעיהופרק ל"ט • פסוק ח' |
א • ב • ג • ו • ז • ח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"טוב דבר ה'" - טוב הדבר בעיני ופי' דבריו ואמר הואיל ויהיה בימי שלום וה' יאמת לי הבטחתי אינני חושש במה שיהיה אחרי מותי