מצודות על ישעיהו לו יד

מצודות על ישעיהו • פרק לו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת ציון

"ישיא" - ענין הסתה ופתוי כמו הנחש השיאני (בראשית ג)