מצודות על ירמיהו לד י

<< מצודות על ירמיהו • פרק לד >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"וישמעו וגו'" - רצה לומר קבלו על עצמן לשלח איש את עבדו וגו'

"וישמעו וישלחו" - קבלו על עצמן לשלוח וכן שלחום ולפי שארכו הדברים במה שאמר לשלח וגו' לכן חזר ואמר וישמעו וכן דרך המקרא

מצודת ציון

"וישמעו" - ענין קבלת דברים