מצודות על ירמיהו כד ג


מצודת דוד

"רעות מאד" - המה רעות מאד

"טובות מאד" - המה טובות מאד