מצודות על ירמיהו ט יט

<< מצודות על ירמיהו • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"נהי" - דברי יללה

"ואשה רעותה" - ואשה תלמד את רעותה קינה

"דבר ה'" - שאמר שהפורענות מעותדות לבוא

"ותקח וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"ותקח" - ר"ל תקבל

"רעותה" - חברתה