מצודות על ירמיהו א ו

<< מצודות על ירמיהו • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"ואומר וגו'" - אמרתי אהה ה' אוי לי על המניעה והמבטל הנמצא בי אשר לא ידעתי לסדר דברי הנבואה בצחות הלשון כי עדיין אני רך בשנים ולא הורגלתי בזה

מצודת ציון

"אהה" - ענין לשון יללה הוא כמו ואומר אהה ה' (יחזקאל ד)