מצודות על יחזקאל מ יב


מצודת דוד

"ושש וגו'" - ר"ל וכן היה מרוחק שש אמות בהעבר השני

"והתא" - ר"ל חלל התא היה מרוחק ששה אמות מהתחלת גבול האמה היתירה על הגבול הפנימי שממולו כי האמה של הגבול וחמש של עובי כותל התא הרי ששה (ויתכן שבא לומר בזה שגם כותלי חיצונים מזה ומזה מהתאים היו בני חמשה אמות כי למעלה לא פירש כי אם בין התאים)

"וגבול" - לפני התחלת התאים היה מקום פנוי אמה אחת יתירה ממה שהיה פנוי בצד פנים ממולו כי כתלי האולם היו נמשכות מחלל השער ולהלן אמה ומחצה והתאים נמשכו בצד חוץ ממולו ועוד אמה יתירה א"כ היה הגבול שתי אמות ומחצה

"ואמה וגו'" - ר"ל וכן אמה אחת גבול בעבר השני

מצודת ציון

"וגבול" - ר"ל מקום פנוי מבלי בנין