מצודות על יחזקאל א כב

<< מצודות על יחזקאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


 

מצודת דוד

"נטוי" - והיה נטוי ופרוש על ראשיהם מלמעלה

"ודמות וגו'" - ר"ל ודמות השטוח ופרוש על ראשי החיות היה כגוון הקרח הנורא ר"ל המטיל אימה על רואיו בעבור הפלגת זהרו ולבנינותו  

מצודת ציון

"רקיע" - ענין שטיחה ופרישה כמו לרוקע הארץ (תהלים קלז)

"הקרח" - הוא הגליד הנקפה והנקרש ע"פ המים בימי הקור וכן משליך קרחו (שם קמז)