מצודות על יהושע יב


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יבק הנחל" - שם מקום סמוך להנחל והיה מגבול בני עמון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומתימן" - ומפאת הדרום משל תחת אשדות הפסגה

"והערבה" - גם היא היתה ממשלת סיחון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבול עוג וגו'" - רצה לומר גם גבול עוג ירשו  

מצודת ציון

"הרפאים" - הענקים על שם שמרפים ידי רואיהם כי יפחדו מהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גבול סיחון" - אצל גבול סיחון כי חצי הגלעד השנית של סיחון היתה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלך יריחו אחד" - מוסב על המקרא שלפני פניו (פסוק ז) ואלה מלכי הארץ וגו' מלך יריחו וגו'

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלך יקנעם לכרמל" - יקנעם שם עיר המלוכה והיתה סמוכה לעיר כרמל ואליה תחשב וכן מלך דור וגו' וכן מלך גוים וגו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנפת דור" - למחוז דור

"גוים" - מקום נקבצו שמה מכמה גוים וכן (בראשית יד א)תדעל מלך גוים