מצודות על חגי ב יז

<< מצודות על חגי • פרק ב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ואין אתכם אלי" - ר"ל ואין אני רואה אתכם שבים אלי

"הכיתי אתכם וגו'" - וחוזר ומפרש את כל מעשה ידיכם התבואות שזרעתם אותם הכיתי בשדפון ובירקון

מצודת ציון

"בשדפון" - ענין לקות הזרע עד לא נגמר הבשול

"ובירקון" - היא הכספת פני התבואה ונהפך לירקון