מצודות על דניאל ט יז

<< מצודות על דניאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"והאר פניך" - פנה אליה בפנים מאירות ושוחקות והוא ענין מליצה

"למען ה'" - ר"ל למענך ה' לבל יאמרו העמים מבלי יכולת וגו'