מצודות על דברי הימים ב לה כא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק לה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"מה לי ולך" - ר"ל מה לי עליך ומה לך עלי וכי אויבים אנחנו זה לזה

"לא עליך אתה היום" - היום הזה אינני הולך עליך ואמר אתה לתוספת ביאור

"אל בית מלחמתי" - אל מקום מלחמתי והוא על מלך אשור

"ואלהים אמר לבהלני" - אולי שמע מפי ירמיהו בדבר ה' למהר ללכת בבהלה על אשור

"חדל לך מאלהים" - ר"ל חדל לך מלהלחם עם האלהים אשר עמי וכאומר הלא מפי ה' אני הולך וא"כ הוא עמי ואם תעכב על ידי מללכת יחשב כאלו תלחם עמו לזה חדל לך ולא ישחיתך האלהים