מצודות על דברי הימים ב ג א

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"אשר נראה" - אשר שם נראה המקום ב"ה לדוד אביו ויאמר על ירידת האש שעל המזבח כמ"ש ויענהו באש מן השמים (דברי הימים א' כא)

"אשר הכין" - על שלמה יאמר שהוא הכין לבנות במקום שקבע דוד בגורן וגו'

מצודת ציון

"ויחל" - מלשון התחלה