מצודות על דברי הימים א כו ד

מצודות על דברי הימים א • פרק כו >>
א • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ולעבד אדם" - גם הוא היה שוער כמ"ש למעלה