מצודות על דברי הימים א כד לא

<< מצודות על דברי הימים א • פרק כד
א • ב • ג • ד • ה • ו • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"גורלות" - מי ישמש ראשון ועבודתם היה לשורר בפה

"לעומת אחיהם" - ר"ל כמו אחיהם ובני אהרן ודומה להם בדבר הגורל

"אבות הראש וגו'" - הראש מכל בני בתי האבות היה נקרא בשמו אבות ולזה אמר עם שאבות הזה היה הראש לכולם עכ"ז היה מונח בגורל לעומת אחיו הקטן מכולם ולא הועיל לו מעלתו להקדים ראשון את בית האב שלו