מצודות על דברי הימים א יז טז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יז >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"לפני ה'" - לפני הארון

"ומי ביתי" - כי הלא מרות המואביה אני בא

"עד הלם" - עד המעלה שאני בה עכשיו

מצודת ציון

"הלום" - לכאן כמו אל תקרב הלום (שמות ג)