מצודות על דברי הימים א טו כג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק טו >>
א • ב • ג • ה • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • 


מצודת דוד

"שערים לארון" - מאז היו שוערים באהל הארון ועתה שבו להיות משוררים