מצודות על דברי הימים א ב ג

| מצודות על דברי הימים אפרק ב' • פסוק ג' |
ג • ז • ט • י • יג • טו • יז • יח • כא • כב • כג • כד • כו • לב • לד • מב • מז • מח • מט • נ • נב • נג • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"בני יהודה" - לכבוד דוד מייחס את שבט יהודה בראשונה

"רע בעיני ה'" - כי חטא לו ולזה המיתו עד לא השלים ימיו