מצודות על איוב לט טו

<< מצודות על איוב • פרק לט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ותשכח" - והיא הולכת מהם ותשכח אשר רגל עובר אורח תמעך אותם ורגלי חית השדה תדוש אותם

מצודת ציון

"תזורה" - ענין מעוך להוציא הבלוע וכן והזורה תבקע אפעה (ישעיהו נט)

"תדושה" - מלשון דישה וכתישה