מצודות על איוב כו ג


מצודת דוד

"מה יעצת" - מהו העצה שנתת למי שאין בו חכמה לדעת משכלו

"ותושיה" - וכי הודעת חכמת אלהות בשעור מרובה וכפל הדבר רבות פעמים כדרך המהתל ומלעיג

מצודת ציון

"ותושיה" - כן יקרא החכמה כי ישנה לעולם ולא תשוב לאין כיתר הדברים