מפרשי רש"י על ויקרא ב יא


| מפרשי רש"י על ויקראפרק ב' • פסוק י"א |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יא) כָּל הַמִּנְחָה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַיהוָה לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ כִּי כָל שְׂאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהוָה.

רש"י

"וכל דבש" - כל מתיקת פרי קרוי דבש


רש"י מנוקד ומעוצב

וְכָל דְּבַשׁ – כָּל מְתִיקַת פְּרִי קְרוּיָה דְּבַשׁ.

מפרשי רש"י

[כח] כל מתיקת פרי. דאין לפרש דבש, דאם כן איך יאמר אחר כך (פסוק יב) "קרבן ראשית תקריבו אותם", ועל כרחך היינו ביכורים (רש"י שם), ולא באים ביכורים מן דבש דבורים, שאינם "בכורי אדמתך" (שמות ל"ד, כ"ו), אלא 'כל מתיקת פרי קרוי דבש', והשתא נוכל לפרש "קרבן ראשית" - בכורים, דהא תאנים ותמרים באים מהם ביכורים (כ"ה ברא"ם):