מפרשי רש"י על בראשית כד לו


| מפרשי רש"י על בראשיתפרק כ"ד • פסוק ל"ו | >>
א • ב • ז • ח • י • יד • טז • יז • כא • כב • כג • כד • כה • לא • לג • לו • לז • לט • מט • נ • נב • נה • נז • נח • סב • סג • סד • סו • סז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לו) וַתֵּלֶד שָׂרָה אֵשֶׁת אֲדֹנִי בֵן לַאדֹנִי אַחֲרֵי זִקְנָתָהּ וַיִּתֶּן לּוֹ אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ.

רש"י

"ויתן לו את כל אשר לו" - שטר מתנה הראה להם


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיִּתֶּן לוֹ אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ – שְׁטַר מַתָּנָה הֶרְאָה לָהֶם.

מפרשי רש"י

[כה] ושטר המתנה בידי. דאם לא כן שמא לא יאמינו לו, דאין לומר שהיה ממתין עד שיאמרו 'שמא אין הדבר כמו שתאמר', שהרי אמרו (בבא קמא דף צב:) מילתא דאית בך - קדם ואמרי, דילפינן מאליעזר דקאמר "עבד אברהם אנכי" (פסוק לד), ולמה היה רוצה להמתין עד שיאמרו אין אנו מאמינים לך: