מפרשי רש"י על במדבר לב לו


| מפרשי רש"י על במדברפרק ל"ב • פסוק ל"ו |
ג • יב • יז • יט • כד • כח • לב • לו • לח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(לו) וְאֶת בֵּית נִמְרָה וְאֶת בֵּית הָרָן עָרֵי מִבְצָר וְגִדְרֹת צֹאן.

רש"י

"ערי מבצר וגדרות צאן" - זה סוף הפסוק מוסב על תחלת הענין ויבנו בני גד את הערים הללו להיות ערי מבצר וגדרות צאן


רש"י מנוקד ומעוצב

עָרֵי מִבְצָר וְגִדְרֹת צֹאן – זֶה סוֹף הַפָּסוּק, מוּסָב עַל תְּחִלַּת הָעִנְיָן: "וַיִּבְנוּ בְנֵי גָד" אֶת הֶעָרִים הַלָּלוּ לִהְיוֹת "עָרֵי מִבְצָר וְגִדְרוֹת צֹאן".

מפרשי רש"י

[יא] סוף הפסוק מוסב על תחלת המלה ויבנו בני גד את הערים האלו להיות ערי מבצר וגדרות צאן. פירוש, שאינו כפי מצב הפסוק - כי בנו את דיבון ואת עטרות וגו' שהם ערי מבצר, כי אם היו ערי מבצר לא היה צריך להם לבנות, אלא סוף המקרא [מוסב] על תחלתו, שהוא "ויבנו" (פסוק לד), וכאילו כתב 'ויבנו בני גד לערי מבצר את דיבון' (כ"ה ברא"ם):