מפרשי המשנה

משנה

להלן רשימת המפרשים הכלולים בדפי המשנה בפרויקט זה, מלבד מסכת אבות. לרוב אין אפשרות עדיין לראות כל מפרש לבד, בגלל שלא נעשה שימוש בתבניות. אלא שהטקסט של המפרש בא לאחר הטקסט של המשנה.

  • פירוש הרמב"ם: על פי התרגום הקדמון, שנדפס ברוב הדפוסים המצויים של המשנה שבהם נדפס פירוש זה. ניתן לראות את דפוס נאפולי רנ"ב (אינני יודע אם זהו הדפוס הראשון או שמא אחד הראשונים), כאן אורכב 2005-11-01 ב Wayback Machine. בינתיים הועלה פירוש זה על כל מסכת ברכות, והוגה על פי הדפוס הנ"ל בסוף פרק ט בלבד.
  • ברטנורא: על פי דפוס המשניות עם ע"ג מפרשים (ווילנא), בתוספת פיסוק מלא, פיענוח ראשי תיבות, ציוני מקורות (לפעמים עם קישורים), ועיצוב חדש. בינתיים למסכת ברכות ולרוב מסכת פאה.
  • עיקר תוי"ט: על פי המהדורות הנדפסות המצויות, בתוספת פיסוק מלא, פיענוח ראשי תיבות, ציוני מקורות (לפעמים עם קישורים), ועיצוב חדש, כולל הוספת דיבור המתחיל לביאורים על פירוש הר"ב. בינתיים על ברכות פרקים א'-ה', בתקווה להמשך.
  • קיצור שנות אליהו לסדרי זרעים ומועד: ליקוט זה ייעשה על ידי המשתמשים שלנו, בהתבסס על פירוש "שנות אליהו" לסדרי זרעים ומועד מאת הגאון רבי אליהו בן שלמה מווילנא. המטרה שלנו היא ללקט מתוך הפירוש המקורי, הארוך מכדי להביאו כאן במלואו, את מה שנראה לנו מתאים. בינתיים נערך על ברכות פרקים א'-ב'.
  • תפארת ישראל, לר' ישראל ליפשיץ.
  • מלאכת שלמה.