מסילת ישרים

צילום שער דפוס ראשון
ספר
מסילת ישרים

כולל כל עניני מוסר ויראת ה'
חברו החכם הנעלה כמוהר"ר
משה חיים לוצאטו

נר"ו
נוסח השער דפוס ראשון שנת כי עת לחננה כי בא מועד (ת"ק) לפ"ק


על הספר עריכה

מסילת ישרים

ספר הדרכה לעבודת הבורא שנדפס לראשונה באמסטרדם בשנת ה' ת"ק (1740). הספר התקבל כספר יסוד בתורת המוסר היהודית והודפס פעמים רבות במהדורות רבות ושונות. הגר"א ראה בו הופעת אור חדש בעולם ואמר שאם היה הרמח"ל בחייו - היה הולך ברגל לקבל את פניו.

מסילת ישרים - פרקים עריכה

כל הספר בדף אחד


מסילת ישרים, הקדמת הרב המחבר.

פרק א - בביאור כלל חובת האדם בעולמו.
פרק ב - בביאור מדת הזהירות.
פרק ג - בבאור חלקי הזהירות.
פרק ד - בדרך קנית הזהירות.
פרק ה - בבאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם.
פרק ו - בבאור מדת הזריזות.
פרק ז - בביאור חלקי הזריזות.
פרק ח - בדרך קנית הזריזות.
פרק ט - בביאור מפסידי הזריזות וההרחקה מהם.
פרק י - בבאור מדת הנקיות.
פרק יא - בפרטי מדת הנקיות.
פרק יב - בדרכי קנית הנקיות.
פרק יג - בביאור מדת הפרישות.
פרק יד - בחלקי הפרישות.
פרק טו - בדרכי קנית הפרישות.
פרק טז - איך אופני הרחקתם מן הנפש עד שיתכן לבני אדם ליחד כל מעשה שיעשו לשם האל.
פרק יז - שיהיה נזהר במחשבה ונשמר ממנה ומושל בה.
פרק יח - בבאור מדת החסידות.
פרק יט - בבאור חלקי החסידות.
פרק כ - במשקל החסידות.
פרק כא - בדרכי קנית החסידות.
פרק כב - בבאור מדת הענוה.
פרק כג - בדרכי קנית הענוה.
פרק כד - בבאור יראת חטא.
פרק כה - בדרך קנית היראה.
פרק כו - בבאור מדת הקדושה.

[הערה:חתימת הספר הקדוש, מסילת ישרים, תמצא אתה הקורא בסוף פרק כו]

מבנה הספר עריכה

הספר מסודר ומחולק לפרקים על פי ברייתא המופיעה בתלמוד הבבלי:

"אמר ר' פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים".
מסכת עבודה זרה, דף כ' עמ' ב'

את הברייתא מצטט הרמח"ל בהקדמתו לספר, שם הוא מסביר את מטרתו במלים אלו: "החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו,אלא להזכירם את הידוע ומפורסם אצלם פרסום גדול... אלא שכפי רוב פרסומם (של הדברים)...כך ההעלם (=ההתעלמות) מהם מצוי מאוד והשכחה רבה". הרמח"ל כואב את הזנחת לימוד המוסר לטובת העיון והפלפול בגלל הטעות הנפוצה שבשל כך שהדברים מפורסמים אין צורך לשננם, אולם האמת היא שלמרות שהמידות הטובות טבועות באדם, יש צורך לפתחם ולהשלימם על ידי חזרה והתעמקות בלימוד המוסר.

לאחר ההקדמה והפרק הראשון הכללי, מסודר הספר בקבוצות של 3-4 פרקים על פי הסדר של המידות בברייתא של ר' פנחס בן יאיר מן הזהירות ועד לקדושה. הרמח"ל מבאר כל מידה ממידות הברייתא בפרק אחד, מפרט את חלקיה בפרק שאחריו ומביא את דרכי קנינה של המידה הטובה ואת הגורמים להפסדתה המונעים את האדם מלרכוש לעצמו מידה זו בפרקים שאחר כך.

בסך הכול יש בספר 26 פרקים כגימטריה של השם המפורש, כאשר חציו הראשון של הספר בפרקים א' – י"ב (במידות זהירות, זריזות, נקיות) "הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק, ומכאן והלאה הוא לשיהיה חסיד" (שם, תחילת פרק י"ג). כאשר הדרכת האדם להיות צדיק היא הדרכה משותפת לכל ישראל וההדרכה לחסידות היא פרטית אינדיבידואלית לכל אדם על פי אופיו וכשרונותיו.

שם ה' נזכר גם בראשי התיבות הפותחים את פ' א': "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר לאדם מה חובתו בעולמו..." – פרק זה פותח את הספר ומקדים את ביאור המידות והסדר ההגיוני של השתלשלותן זו מזו והוא מציב מטרה כללית שעל האדם לשאוף אליה, הצבת מגמה זו לנגד עיניו מהוה אמצעי חשוב להשגת המידות הנ"ל.

(מתוך הערך "מסילת ישרים" במיזם הויקיפדיה העברית)
בויקיטקסט עריכה

ניתן למצוא בויקיטקסט את הספר "מסילת ישרים" ב-2 מבנים:
א'. מבנה מחולק לפרקים, כאשר כל פרק בדף שונה. הגירסה הזו יותר נוחה לשימוש, ויתרון נוסף - הטקסט איננו "מבהיל" (כלומר איננו ארוך למדי, עד שלאדם הקורא אותו כבר אין חשק), כך שיותר קל לקורא אותו. הטקסט המחולק נמצא למעלה.
ב'. ספר שלם, מחולק לפי כותרות הפרקים (מנוקד חלקית), כאשר כל הספר נמצא בדף אחד. דרך גירסה זו, יותר קל להעתיק את הספר במלואו, ולעשות בו עוד כהנה וכהנה שימושים, שבגירסה המחולקת יותר קשה לעשות. ניתן למצוא את הטקסט בדף הזה.

מלבד זאת, המהדורה בויקיטקסט שואפת לדבר נוסף: לקשר את מראי המקום למאמרים בויקיטקסט. הכוונה היא, שכאשר מפנה הספר למסכת ברכות, למשל, יהיה קישור זמין למסכת ברכות, שם ניתן יהיה לקרוא את העניין במלואו. חלק זה, עדיין בבנייה.

קישורים חיצוניים עריכה

מסילת ישרים

הקדמה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם