מנחת יהודה

צילום שער דפוס ה'שס"ט
ספר
מנחת יהודה
והוא ביאור על פי' רש"י על החומש

חברו הגאון המופלא מהר"ר יהודא ליב בן הר"ר עובדיה ז"ל ר"מ ואב"ד דק"ק בריסק דליטא העמיק תושיה בשכלו הרחב לפרש דברי רש"י הצריכים ביאור, גם כלולים בו כל ביאורי הגאון מהר"ר שלמה לוריא ז"ל, ובכל מקום שהביא דבריו כתב בסוף אותו דיבור "מהרש"ל".

גם יש לו תוכחת מגולה ואהבה מסותרת עם מהרר"א מזרחי, להיות כל דבר דבור על אופנו על מקומו יבא לשלום
נוסח השער דפוס ה'שס"ט

קישורים חיצונייםעריכה

Hebrewbooks-LOGO.png מנחת יהודה, דפוס פראג ה'תל"ח קובץ PDF באתר היברובוקס