ספר
מנחם ציון
אשר איזן הרב הגאון החסיד מו' יחזקאל פאנעט זלה"ה אב"ד ור"מ זיבענבערג בשבתות ומועדים אמרות טהורות וחידושי תורות דברים העומדים ברומו של עולם מפה קדוש מדבר קדוש ה' וגאון ישראל הצדיק המפורסם לגאון ולתפארת גדול מרבן שמו מו' מנחם מענדיל זצוק"ל אשר מקדם היה איתן מושבו בק"ק פריססיק ואחר תקע אהלו בק"ק רימנוב והרב מהר"י הנ"ל סידר הדברים אשר שמע מפי רבו הקדוש הנ"ל בלשון חכמים מרפא ללב כל קורא במו, ישמע חכם ויוסיף יראת ד' ונבונים ילמדו צדק:
נוסח השער דפוס טשערנאוויץ שנת "ועלו מושיעים בהר ציון (תרי"א) לפ"ק

תוכן

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  מנחם ציון, דפוס טשרנוביץ תרי"א   באתר היברובוקס
  מנחם ציון, דפוס בארטפעלד תרס"ח   באתר היברובוקס