מלבי"ם על תהלים קכד ו


"ברוך ה'", על מה שהושיעם מאבדת הגוף אמר "ברוך ה' שלא נתננו טרף לשניהם" ובאר שמה שהצילם מאבדת הגוף היה מפני שהיה ה' להם והחזיקו בדתו ותורתו, שעל ידי מה, "שנפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים", כי במה שרצו לצוד נפשנו לכפירות הדת נדמינו כצפור שפורשים לפניו כל מיני מאכל לצודו עי"כ בפח, ונפשנו נמלטה ולא נכנסה אל הפח ועמדנו בנסיון, עי"כ "הפח נשבר", נשברו האויבים ונשמדו, "ואנחנו נמלטנו" מידם, ומבאר כי:


 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.