מלבי"ם על תהלים קיא ז
ביאור המילות

"אמת ומשפט" - עיין ירמיהו ה ב[1].

   1. ^ לכאורה יש כאן ט"ס וצ"ל "ירמיהו ד ב" -- ויקיעורך