מלבי"ם על שיר השירים ח ג

משל:

(ג) "ושיהיה" שמאלו תחת ראשי בפרהסיא:

מליצה:

(ג) ושתהי' "שמאלו תחת לראשי" וכו' כבר פרשתי' (למעלה ב') שהשמאל ימליץ ההשגה השכליית, והימין ימליץ ההשגה הנבואיית הנקיה מכל סיג, ותהיה ההשגה הזכה ברוה"ק עיקר ומתגברת על השגת השכל כדרך ההשכלה לפי המחקר והעיון עיי"ש: