מלבי"ם על שופטים ט ד


ויתנו לו:    ובזה נשתתפו בעלי שכם בפעל הרצח כי עזרוהו בכסף.