מלבי"ם על רות א יד


(יד) "ותשק ערפה", נשיקה של פרישות כי היא לא כוונה רק אל המועיל, ורות שכונתה הי' מפני הטוב דבקה בה: