מלבי"ם על יחזקאל לו כו"ונתתי לכם לב חדש", שעד עתה היו הסבות אל החטא, הלב והרוח, "הלב" מצייר כח המושל שנוטה אל התאוה, "והרוח" מצייר הציורים הרעים שמעלה ציורים אל הלב לרוע, ועי"ז הלב מושל וגומר הרע, ואני "אתן לכם לב חדש" שיהיה נוטה רק אל הטוב וכן הציורים שיעלו ברוח יהיו רק טובים, וכן עד עתה היה הלב קשה מלקבל המוסר והתוכחה כמו האבן שקשה לחקוק בו.

"אסיר לב האבן ואתן לכם לב בשר" שמקבל בקל ציורים טובים של יראת ה' ואהבתו:


ביאור המילות

"לב, רוח". גדרם התבאר בפרטות בפירוש ספר משלי:

 


דף זה הוסב אוטומטית מטקסט מוקלד. יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.