מלבי"ם על דניאל ב לה


(לה) " אז הודקו יחד ברזל חרש נחשת כסף וזהב", והיו כמוץ מגרנות הקיץ, ותשא אותם הרוח, עד שלא נמצא להם שום מקום, והאבן שהכתה את הצלם נעשית הר גדול ותמלא כל הארץ: