מלבי"ם על דברי הימים ב י(א)" וילך." כל סימן זה הועתק ממלכים סימן י"ב:  


(ב) "וישב ירבעם." שם כתוב וישב ירבעם במצרים, ר"ל תחלה נשאר יושב שם, ולא שב מעצמו עד שקראו לו ושב ממצרים, זה ספר במלכים, ועזרא הוסיף ששב ממצרים (אחרי שקראוהו לשוב) ואז קראו לו ללכת בראשם אל רחבעם:  


(ז) "אם תהיה לטוב." זה פי' מש"ש אם היום תהיה עבד לעם הזה, עי' בפי' שם. ויתר דברי הסימן הזה התבאר בפי' מלכים בארך: