מלבי"ם על דברים לא כד


הפשט

(כד) "ויהי ככלות משה לכתב." לבד שלמדם השירה עד שהיתה שגורה בפיהם כתב גם השירה בספר התורה שהזכיר לעיל שנתנה להכהנים, ועתה לקח הספר והוסיף בו השירה הזאת: